.
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sanofi 
 

Правила за поверителност

Тези правила за поверителност имат за цел да ви информират за практиките на Merial по отношение на събирането, използването и разкриването на лична информация (включително информация, която може да се използва за да ви идентифицира, като например вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и т.н.), които може да предоставите, чрез достъпа или използването на Сайта.

Съгласие

Merial не събира лична информация за Вас, освен ако Вие не я предоставите доброволно.

Когато предоставяте изборна или необходима информация, чрез достъпа си до или чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на тази информация в съответствие с разпоредбите на тези правила за поверителност.

Кога събираме Вашата лична информация

Личната информация може да бъде събрана в определени случаи. Например, този сайт съдържа области, които събират информация от своите посетители, чрез данни за обратна връзка, като въпроси, коментари и предложения. Част от информацията, която предоставяте, чрез данни за обратна връзка може да бъде лична информация. В допълнение, достъпът до някои области на сайта може да бъде ограничен. За да кандидатствате за достъп до тези зони с ограничен достъп, от Вас се изисква да предоставите формуляр за регистрация на приложение, което може да включва лична информация. Освен това, някои области на сайта изискват от Вас да се представи информация, която може да включва лична информация, за да се възползвате от определени функции (като например бюлетини, електронна търговия / обработка на поръчките). Вие ще бъдете информиран във всеки такъв момент, каква информация се изисква и коя информация е по избор.

Merial може също така да събира информация за Вас и вашето използване на Сайта, чрез използването на "бисквитки". „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се изпращат на вашият браузър и се съхраняват на твърдия диск на компютъра ви, когато посещавате определени уебсайтове, като по този начин "проследяват" ползването на сайта. Някои браузъри могат да бъдат настроени да отхвърлят всички бисквитки; ако решите да настроите вашият браузър по този начин, някои страници от Сайта може да не функционират правилно. Merial използва информацията, получена, чрез използване на бисквитки, за да се изчисли броят на хората, които използват сайта и за проследяване на страниците на сайта, които са били посетени. Така Merial се информира за потребителските интереси и поведение, които могат на свой ред да бъдат използвани, за да ви се предостави информация за продукти, услуги, функции или промоции, които могат да бъдат от интерес за Вас.

Използване на информация

Merial използва Вашата лична информация за подобряване на съдържанието на сайта, за да персонализира сайта според вашите предпочитания, да създадете профил, свързан с Вас, за да ви покаже съдържание, което може да представлява интерес за Вас, за да се осигурят услуги и функции, поискани от Вас и ако ни помолите да ви изпрати информация за продукти, услуги, функции или промоции, които могат да бъдат от интерес за Вас.

Merial може също да използва Вашата лична информация, за да се създаде обобщена информация, която не ви позволява да се идентифицирате лично или с контакт. Вместо да се показва отделна дейност, обобщената информация показва поведението на потребителите като цяло. Обобщената информация се използва за развитие на сайта, търговия и насърчаване на сайта.

Кога разкриваме Вашата лична информация

Merial може да разкрие Вашата лична информация за онези от нейните филиали и свързани с тях компании, които се съгласят да се отнасят към нея по същество в съответствие с тези правила за поверителност. Без вашето разрешение, Merial няма да разкрива Вашата лична информация на трети страни, с изключението, че Merial си запазва правото да разкрива Вашата лична информация за: (I) доставчици на услуги, като трета страна за цели, свързани с подкрепа на бизнеса (напр. изпълнение на услуги, техническа поддръжка, услуги за доставка) и ви предоставя информация, която може да представлява интерес за Вас (ако сте поискали да получавате такава информация, както е описано по-горе), в който случай Merial ще изисква от тези трети страни да се съгласят да се отнасят към нея по същество в съответствие с тези правила за поверителност ; и (II) за трети страни във връзка с продажбата, прехвърлянето или друго прехвърляне на дейност от този сайт, към който се отнася информацията, като в този случай Merial ще изисква от всеки такъв купувач, правоприемник или приобретател да се съгласи да се отнася към нея по същество в съответствие с тези правила за поверителност.

В противен случай Merial само ще пусне Вашата лична информация на трети лица в следните ограничени случаи и в степента, позволена от закона: (I), ако в закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебна заповед разрешава или задължава да направи това; (II) ако правата или собствеността на Merial, нейните филиали или свързани компании, доставчици на услуги, като трета страна или потребители на сайта са в опасност; или (III), ако личната безопасност на потребителите на сайта или други членове на обществото са в опасност.

Merial може да оповести обобщена информация, която да не ви позволи да бъде лично идентифицирана, за своите филиали и свързани дружества и за несвързани трети страни.

Как защитаваме вашите лични данни

Оценявайки факта, че личната Ви информация е важна за Вас, Merial използва технически мерки за сигурност за защита на Вашата лична информация. И въпреки това, сигурността на никое предаване на информация по интернет не може да бъде напълно гарантирана. Следователно, в степента, позволена от закона, Merial, негйните филиали и свързаните с тях дружества, доставчици на услуги, като трета страна и техните съответни длъжностни лица, директори, служители и агенти не представят или гарантират, че личната информация ще бъде защитена от злоупотреби, загуба или промени и не поемат никаква отговорност, породена от предоставянето на всякаква лична информация или от използване или злоупотреба с лична информация от трети страни. Информацията, която предоставяте на Merial чрез Интернет е защитена с парола- защита за Вашата лична сигурност. Merial използва Secure Socket Layer (SSL) технология за криптиране при предаване на такава информация на нашите сървъри, за да помогне да се гарантира целостта и поверителността на информацията. Криптирането включва систематично кодиране на цифри и букви, така че, ако дори някой да е успял да прихване информацията, той не би бил в състояние да извлече смисъл от нея. За да се възползвате от тази технология за криптиране, трябва да разполагате с интернет браузър, който ще подкрепи криптирането, като Firefox или Internet Explorer. Като допълнителна мярка за сигурност, информацията, която предоставяте, чрез интернет също се съхранява и на физически отделени на отделен сървър база данни, където Вашата парола е криптирана и се съхранява.

Връзки към други сайтове

Трябва да сте наясно, че операторите на свързани сайтове също могат да събират Вашата лична информация (включително информация, генерирана чрез използването на бисквитки), когато се свържете към интернет страниците им. Merial не носи отговорност за това, как тези трети страни събират, използват или разкриват Вашата лична информация, така че трябва да проверите техните политики за защита на личните данни, преди да им предоставите Вашата лична информация.

Промени

Merial си запазва правото да променя тези правила за поверителност по всяко време, като ви уведоми чрез публикуване на промените на този сайт. Препоръчва се да се преразглежда редовно тази страница за евентуални промени. Тези правила за поверителност са последно изменени Април, 2014г

Други условия

Вашата употреба на този сайт е предмет на срокове и условия, изложени в раздел Правни Уведомления. Чрез достъпа или използването на сайта Вие се съгласявате да се обвържете с реда и условията в сила от момента на вашият достъп или използване, включително тези правила за поверителност.

Връзка с нас

Може да се свържете с Merial за поискване на достъп до Вашата лична информация или да поискате Merial да обнови Вашата лична информация. Ако смятате, че Merial не е успял да се придържи към тези правила за поверителност, моля свържете се с Merial чрез електроннта ни поща.Terms Lightbox